T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP –2–

11 Ocak 2021 tarihinde yerel mahkemenin verdiği hükümle birlikte Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde kalan Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımız, Pandemi döneminde tüm nakiller durdurulmuş olmasına rağmen, farklı illerdeki cezaevlerine dağıtılmışlardır. 

Arkadaşlarımız, dağıtım esnasında yaşadıkları insan haklarını ihlal eden, vicdana ve hukuka uygun olmayan koşullar bir yana, daha sonra yerleştirildikleri cezaevlerinde de oldukça zor hatta hayati tehlike içeren durumlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Tekirdağ, Edirne, Burhaniye, Bandırma, İzmir, Kırıkkale, Kandıra ve Gebze’ye dağıtılan arkadaşlarımız;

  • Silivri Ceza İnfaz Kurumu kampüslerinden Covid 19 testleri yapılıp negatif sonuç alınmış olmasına rağmen, ilgili kurumlara gittiklerinde karantina koğuşuna alınmaktadır.
  • Karantina koğuşları bir tutuklunun normal yaşamını devam ettirebileceği koşullara sahip değildir.
  • Karantina koğuşlarına temiz kıyafetleri, temizlik malzemeleri, kitapları, televizyonları verilmemektedir.
  • Hatta Gebze Kapalı Kadın C.İ.K gibi bazı yerlerde koğuşta bile değil, su ışık pencere olmayan nezarethanelerde tutulmaktadırlar.
  • Cezaevine her yeni gelen bu karantina koğuşlarına eklenmekte, 14 günlük sürenin üzerine sürekli yeni 14 gün eklenmektedir.
  • Kandıra, Kırıkkale, Tekirdağ, Edirne gibi yerlerde kurumların bulunduğu coğrafi konum nedeniyle koğuş içleri aşırı soğuktur, yeterli ısınma sağlanamamaktadır.
  • Nakil sırasında yanlarına tüm eşyalarını almalarına izin verilmediği, gittikleri yerde kargolar Pandemi sebebiyle kabul edilmediği için eşyasız kalmışlardır. Günlük kıyafetlerine dahi ulaşamamışlardır.
  • Nakil sırasında emanet paradan yanlarına sadece 100 lira verilmekte, hesaplarına kalan para haftalardır yeni gittikleri kuruma ulaşmamakta, bu da ciddi mağduriyetlere sebep olmaktadır.
  • Kronik hastalıkları olanların ilaçlarına ulaşması haftalar sürmekte, gerekli tedavilerini olmalarına imkan tanınmamaktadır.

Tüm bu koşulların bir an önce düzeltilmesi ve tutuklu ve hükümlülerin en insani koşullarda yaşamaları için gereken ortamın sağlanması aciliyetli talebimizdir. 

Ancak, özellikle de yukarıda değindiğimiz gibi başta KANDIRA 1 NO.LU F TİPİ Y.G.C.İ.K, EDİRNE F TİPİ Y.G.C.İ.K, TEKİRDAĞ 1 VE 2 NO.LU F TİPİ Y.G.C.İ.K VE KIRIKKALE F TİPİ Y.G.C.İ.K olmak üzere bazı cezaevlerindeki AŞIRI SOĞUĞA KARŞI ACİLİYETLİ TEDBİR ALINMASINI ÖNEMLE İSTİRHAM EDİYORUZ

Bu kurumlar eski binalardır. Çoğu koğuşlarda camlar kırıktır. Kırık olmasa dahi eski tip demir pencere olduğu için pencereler tam kapanmamakta soğuk aynı şiddetle içeri girmektedir. Koğuşlarda zemin şap beton olduğu, odalar yüksek taş duvarlardan oluştuğu için mevcut kalorifer petekleri yeterli olmamaktadır. Koğuş içinde iki kat polar eşofman, mont, kar botları ile oturulması durumunda ancak normal vücut ısısına kavuşulmaktadır. SABİT KALORİFER DÜZENİ İLE ISINMASI MÜMKÜN OLMAYAN BU KOĞUŞLARA, KANTİN SATIŞIYLA SICAK HAVA ÜFLEYEN ISITICILAR VERİLMESİ ELZEMDİR. 

Bilindiği üzere F Tiplerinde koğuşlara birer adet saç kurutma makinası verilmektedir. Sıcak hava üfleyen küçük tip ısıtıcıların saç kurutma makinasından aslında bir farkı bulunmamaktadır. Yazın nasıl koğuşlara kantinden pervane satışı yapılıyorsa kışın da ısıtıcı satışı yapılması mümkündür. Yapılacak bir yönetmelik düzenlenmesiyle koğuşlara güvenlik açısından da uygun görülecek bir ısıtıcı verilmesi sağlık açısından temel bir ihtiyaç konumundadır. 

Aksi takdirde, 2.5 yıldır tutuklu olmaları sebebiyle yetersiz beslenme, güneş görmeme gibi sebeplerle zaten bağışıklıkları düşmüş olan arkadaşlarımızın MARUZ KALDIKLARI AŞIRI SOĞUK CİDDİ HASTALIKLARA YAKALANMALARINA SEBEP OLABİLECEKTİR. Pandemi de göz önünde bulundurulduğunda bu tedbirin alınmasının hayati önem taşıdığı açıkça görülmektedir. 

Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımız Devlete bağlı ve sadık, vatansever insanlardır. Tüm bu zorlukları da güzel bir sabırla karşılamaktadır. Yüce Türk Devletinin vatandaşlarının canını, güvenliğini ve sağlığını en iyi şekilde koruyacağına duyduğumuz güvenle birlikte gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını önemle ve ivedilikle istirham etmekteyiz. 

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.